Als u een Google-account heeft via het werk, school of een andere groep, kunt u G Suite Sync for Microsoft Outlook (GSSMO) gebruiken om uw account te synchroniseren met Outlook. U krijgt dan toegang tot de gesynchroniseerde gegevens (Gmail en andere G Suite-producten, zoals Google Drive) in Outlook op elk apparaat waarop u uw Google-account gebruikt. U opent Outlook op dezelfde manier als altijd en beheert daar het grootste deel van uw gegevens.

Als u Outlook niet meer wilt gebruiken en u uw gegevens wilt verplaatsen van Outlook naar uw nieuwe Google-account, kunt u ons product G Suite Migration for Microsoft Outlook gebruiken.

Stap 1: GSSMO installeren en instellen

Eerst moet u GSSMO installeren en inloggen op uw Google-account. Vervolgens kunt u uw gegevens vanuit een bestaand Outlook-profiel (of een PST-bestand met gegevens die zijn geëxporteerd uit Outlook) importeren naar uw Google-account.

Zie Downloaden, inloggen en importeren voor meer informatie.

Stap 2: Uw standaardprofiel instellen in Outlook

Outlook kan uw G Suite-profiel automatisch openen. Hierdoor is GSSMO eenvoudiger te gebruiken.

Zie Standaardprofiel voor Google maken voor meer informatie.

Stap 3: Begrijpen wat er wordt gesynchroniseerd

E-mails, agenda-afspraken en contacten worden regelmatig gesynchroniseerd tussen G Suite en Outlook. Bepaalde andere soorten gegevens worden niet gesynchroniseerd of hebben een andere indeling in bepaalde G Suite-producten, zoals Gmail.

Zie Wat wordt gesynchroniseerd tussen Outlook en G Suite? voor meer informatie.

Stap 4: Bekijk wat er anders is als u GSSMO gebruikt

Sommige functies in Outlook zijn niet beschikbaar of werken wellicht niet zoals verwacht als u Outlook gebruikt met GSSMO. Ga voor meer informatie naar:

Stap 5: De G Suite-webinterface bekijken

Bekijk de verschillen als u uw Google-account opent in Outlook in plaats van in de G Suite-webinterface. U kunt ook zien hoe de installatie werkt als u besluit de G Suite-webinterface te gebruiken.

Opmerking: Sommige G Suite-functies werken hetzelfde als die in Outlook, andere functies bevatten enkele verschillen. Bekijk de artikelen hieronder voor informatie over wanneer u beter Outlook kunt gebruiken.

Google, Google Workspace en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.


Alle informatie op deze pagina kunt u terug vinden via de volgende link:

https://support.google.com/a/users/answer/171710?hl=nl